🌸 Při nákupu nad 1 250 Kč doprava ZDARMA! 🌸

Ochrana osobních údajů

Objednávkou, zaregistrovaním do newslettra a zaregistrovaním do akce Bloom Ambasádor udeľujete súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov, ktoré poskytnete (ďalej len „osobné údaje“) za účelom plnenia povinností zo strany Bloom Cosmetics s.r.o. (bloomhair.cz), a to súhlas podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Klient tiež potvrdzuje, že osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné a v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť Sprostredkovateľovi na adresu hello@bloomhair.cz. Súhlas so spracovaním týchto osobných údajov udeľujete dobrovoľne, a to na dobu určitú počínajúc jeho udelením až do uplynutia dvoch rokov od zániku všetkých záväzkov a/alebo iných právnych vzťahov medzi Vami a Bloom Cosmetics s.r.o. (bloomhair.cz). Ste oprávnený tento súhlas písomne odvolať doručením písomného oznámenia o odvolaní súhlasu na adresu Bloom Cosmetics s.r.o. (bloomhair.cz). Klient nie je oprávnený odvolať súhlas skôr ako bude splnený účel spracovania a poskytnutia osobných údajov bližšie špecifikovaný vyššie. Klient potvrdzuje, že pred získavaním osobných údajov bol zo strany Sprostredkovateľa informovaný o skutočnostiach uvedených v § 10 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a rovnako bol poučený o svojich právach vyplývajúcich z § 20 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

pattern

15 denní balení Zdarma ke každé objednávce vitamínů

* 15 denní balení zdarma se automaticky přidá do košíku vždy jen k jednomu produktu vitamínů.

Black Friday

50% off na druhý produkt

Vlož do košíku 2 produkty a ten druhý ti dáme s 50% slevou Platí pouze do 01.12.2021.

CZK